App Elsa Speak on google play and apple store

Rào cản về ngoại ngữ của du học sinh việt

Nguồn: Báo Giáo dục

Phần 1: 

Rào cản đối với ngoại ngữ của sinh viên Việt Nam

Nhiều người học bỏ qua cách phát âm. Họ có thể giao tiếp trong lớp, do đó họ nghĩ rằng họ đủ tốt. Sau vài năm, họ đến Anh hoặc Mỹ và … không ai hiểu họ nói gì.

[bg_collapse view=”link-inline” color=”#4a4949″ expand_text=”Show More” collapse_text=”Show Less” ]

Barriers to foreign language of Vietnamese students

Many learners ignore the pronunciation. They can communicate in class, thus they think they are good enough. After few years, they come England or USA and… no one understands what they say.

[/bg_collapse]

Phát âm – ấn tượng đầu tiên về giao tiếp

Phát âm chuẩn là một trong những điều kiện đầu tiên bạn cần học khi học tiếng Anh.

1
Phần mềm học tiếng Anh ELSA Speak

[bg_collapse view=”link-inline” color=”#4a4949″ expand_text=”Show More” collapse_text=”Show Less” ]

Pronunciation – the first impression of communication

Standard pronunciation is one of the first conditions that you need to learn when learning English.

[/bg_collapse]

Dưới đây là một câu chuyện về điều này. Trở về nhà trong kỳ nghỉ hè, sau năm đầu tiên du học ở Mỹ, người bạn tốt nhất của tôi nói:

[bg_collapse view=”link-inline” color=”#4a4949″ expand_text=”Show More” collapse_text=”Show Less” ]Below is a story about this. Returning home during the summer vacation, after the first year study abroad in USA, my best friend said:[/bg_collapse]

 

“Bất cứ khi nào tôi nói chuyện với ai đó với người Mỹ, họ hỏi tôi điều gì? Cái gì? Tôi sẽ lặp lại câu nói của tôi một lần nữa . Cuối cùng họ sẽ nói Ah-ha! Và sau đó lặp lại câu của họ, sử dụng chính xác từ của tôi. Tôi biết lời nói và ngữ pháp của tôi rất tốt, nhưng không ai hiểu tôi, chỉ vì cách phát âm của tôi ”, Kiều Trinh – một sinh viên nước ngoài ở trường Đại học Nam California chia sẻ.

2
Phát âm chuẩn nhờ công nghệ nhận dạng giọng nói

[bg_collapse view=”link-inline” color=”#4a4949″ expand_text=”Show More” collapse_text=”Show Less” ]“Whenever I talk to someone with American, they ask me what? What? I will repeat my sentence again and again. Finally they will speak Ah-ha! And then repeat their sentence, using exactly my words. I know my words and grammar are good, but no one understands me, just because of my pronunciation”, Kieu Trinh-an oversea student at Southern California University shared.[/bg_collapse]

 

Là một sinh viên giỏi tiếng Anh và luôn xếp hạng đầu trong học tập, tuy nhiên, khi bắt đầu học ở nước ngoài tại Đại học Birmingham, Vương quốc Anh, Toàn bị sốc vì gần như không hiểu cách sử dụng tiếng Anh của người bản xứ.

[bg_collapse view=”link-inline” color=”#4a4949″ expand_text=”Show More” collapse_text=”Show Less” ]As a student good at English and always ranked first in class in learning performance, however, when starting his overseas study at Birmingham University, United Kingdom, Toan was shocked because he almost did not understand how to use English language of native speaker. [/bg_collapse]

(Hết phần 1)

Mọi người chờ xem phần 2 nhé!

Scroll to Top