ELSA SPEAK

Ứng dụng học nói tiếng Anh trí tuệ nhân tạo tốt nhất thế giới

Nói tiếng Anh mọi lúc mọi nơi với trợ lý ảo ELSA SPEAK siêu thông minh được đánh giá top 4 ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo thế giới và đã được Google đầu tư 7.000.000 USD

Rating: 4.7 (179.325 users)

Rating: 4.9 (449.981 users)

Customers served! 100 + Người dùng trên toàn thế giới
Customers served! 100 + Người dùng tại Việt Nam
Customers served! 100 + Quốc gia
Customers served! 100 + bài luyện tập

BẢNG GIÁ ELSA PRO SỐ LƯỢNG NHIỀU

Sản phẩm

ELSA Pro

5 tài khoản

chiết khấu 20%

10 tài khoản

chiết khấu 25%

20 tài khoản

chiết khấu 30%

50 tài khoản

chiết khấu 35%

ELSA Pro

3 tháng

Giá gốc: 365.000 đ

Giá chiết khấu: 292.000 đ


x 5 = 1.460.000 đ

Giá gốc: 365.000 đ

Giá chiết khấu: 273.750 đ


x 10 = 2.737.500 đ

Giá gốc: 365.000 đ

Giá chiết khấu: 255.500 đ


x 20 = 5.110.000 đ

Giá gốc: 365.000 đ

Giá chiết khấu: 237.250 đ

x 50 = 11.862.500 đ

ELSA Pro

6 tháng

Giá gốc: 645.000 đ

Giá chiết khấu: 516.000 đ


x 5 = 2.580.000 đ

Giá gốc: 645.000 đ

Giá chiết khấu: 483.750 đ


x 10 = 4.837.500 đ

Giá gốc: 645.000 đ

Giá chiết khấu: 451.500 đ


x 20 = 9.030.000 đ

Giá gốc: 645.000 đ

Giá chiết khấu: 419.250 đ


x 50 = 20.962.500 đ

ELSA Pro

1 năm

Giá gốc: 1.095.000 đ

Giá chiết khấu: 876.000 đ


x 5 = 4.380.000 đ

Giá gốc: 1.095.000 đ

Giá chiết khấu: 821.250 đ


x 10 = 8.212.500 đ

Giá gốc: 1.095.000 đ

Giá chiết khấu: 766.500 đ


x 20 = 15.330.000 đ

Giá gốc: 1.095.000 đ

Giá chiết khấu: 711.750 đ


x 50 = 35.587.500 đ

ELSA Pro

trọn đời

Giá gốc: 2.195.000 đ

Giá ck: 1.756.000 đ


x 5 = 8.780.000 đ

Giá gốc: 2.195.000 đ

Giá ck: 1.646.250 đ


x 10 = 16.462.500 đ

Giá gốc: 2.195.000 đ

Giá ck: 1.536.500 đ


x 20 = 30.730.000 đ

Giá gốc: 2.195.000 đ

Giá ck: 1.426.750 đ


x 50 = 71.337.500 đ

BẢNG GIÁ ELSA OXFORD SỐ LƯỢNG NHIỀU 

Sản phẩm

ELSA Oxford

5 tài khoản

chiết khấu 20%

10 tài khoản

chiết khấu 25%

20 tài khoản

chiết khấu 30%

50 tài khoản

chiết khấu 35%

ELSA Oxford

Business Result

Giá gốc: 449.000 đ

Giá chiết khấu: 359.200 đ


x 5 = 1.796.000 đ

Giá gốc: 449.000 đ

Giá chiết khấu: 336.750 đ


x 10 = 3.367.500 đ

Giá gốc: 449.000 đ

Giá chiết khấu: 314.300 đ


x 20 = 6.286.000 đ

Giá gốc: 449.000 đ

Giá chiết khấu: 291.850 đ


x 50 = 14.592.500 đ

BẢNG GIÁ ELSA SPEECH ANALYZER SỐ LƯỢNG NHIỀU

Sản phẩm

ELSA Speech Analyzer

5 tài khoản

chiết khấu 20%

10 tài khoản

chiết khấu 25%

20 tài khoản

chiết khấu 30%

50 tài khoản

chiết khấu 35%

ELSA Speech Analyzer

1 tháng

Giá gốc: 425.000 đ

Giá chiết khấu: 340.000 đ


x 5 = 1.700.000 đ

Giá gốc: 425.000 đ

Giá chiết khấu: 318.750 đ


x 10 = 3.187.500 đ

Giá gốc: 425.000 đ

Giá chiết khấu: 297.500 đ


x 20 = 5.950.000 đ

Giá gốc: 425.000 đ

Giá chiết khấu: 276.250 đ


x 50 = 13.812.500 đ

ELSA Speech Analyzer

3 tháng

Giá gốc: 825.000 đ

Giá ck: 660.000 đ


x 5 = 3.300.000 đ

Giá gốc: 825.000 đ

Giá ck: 618.750 đ


x 10 = 6.187.500 đ

Giá gốc: 825.000 đ

Giá ck: 577.500 đ


x 20 = 11.550.000 đ

Giá gốc: 825.000 đ

Giá ck: 536.250 đ


x 50 = 26.812.500 đ

ELSA Speech Analyzer

1 năm

Giá gốc: 2.880.000 đ

Giá ck: 2.304.000 đ


x 5 = 11.520.000 đ

Giá gốc: 2.880.000 đ

Giá ck: 2.160.000 đ


x 10 = 21.600.000 đ

Giá gốc: 2.880.000 đ

Giá ck: 2.016.000 đ


x 20 = 40.320.000 đ

Giá gốc: 2.880.000 đ

Giá ck: 1.872.000 đ


x 50 = 93.600.000 đ

BẢNG GIÁ ELSA PREMIUM SỐ LƯỢNG NHIỀU

Sản phẩm

ELSA Premium

5 tài khoản

chiết khấu 20%

10 tài khoản

chiết khấu 25%

20 tài khoản

chiết khấu 30%

50 tài khoản

chiết khấu 35%

ELSA Premium

1 tháng

Giá gốc: 608.000 đ

Giá chiết khấu: 486.400 đ


x 5 = 2.432.000 đ

Giá gốc: 608.000 đ

Giá chiết khấu: 456.000 đ


x 10 = 4.560.000 đ

Giá gốc: 608.000 đ

Giá chiết khấu: 425.600 đ


x 20 = 8.512.000 đ

Giá gốc: 608.000 đ

Giá chiết khấu: 395,200 đ


x 50 = 19.760.000 đ

ELSA Premium

3 tháng

Giá gốc: 1.308.000 đ

Giá ck: 1.046.400 đ


x 5 = 5.232.000 đ

Giá gốc: 1.308.000 đ

Giá ck: 981.000 đ


x 10 = 9.810.000 đ

Giá gốc: 1.308.000 đ

Giá ck: 915.600 đ


x 20 = 18.312.000 đ

Giá gốc: 1.308.000 đ

Giá ck: 850.200 đ


x 50 = 42.510.000 đ

ELSA Premium

1 năm

Giá gốc: 2.349.000 đ

Giá ck: 1.879.200 đ


x 5 = 9.396.000 đ

Giá gốc: 2.349.000 đ

Giá ck: 1.761.750 đ


x 10 = 17.617.500 đ

Giá gốc: 2.349.000 đ

Giá ck: 1.644.300 đ


x 20 = 32.886.000 đ

Giá gốc: 2.349.000 đ

Giá ck: 1.526.850 đ


x 50 = 76.342.500 đ

BẢNG GIÁ Conversation Bundle Lifetime SỐ LƯỢNG NHIỀU

Sản phẩm

Conversation Bundle Lifetime

5 tài khoản

chiết khấu 20%

10 tài khoản

chiết khấu 25%

20 tài khoản

chiết khấu 30%

50 tài khoản

chiết khấu 35%

Conversation Bundle Lifetime

Giá gốc: 3.193.000 đ

Giá chiết khấu: 2.554.400 đ


x 5 = 12.772.000 đ

Giá gốc: 3.193.000 đ

Giá chiết khấu: 2.394.750 đ


x 10 = 23.947.500 đ

Giá gốc: 3.193.000 đ

Giá chiết khấu:
 2.235.100 đ


x 20 = 44.702.000 đ

Giá gốc: 3.193.000 đ

Giá chiết khấu: 2.075.450 đ


x 50 = 103.772.500 đ

BẢNG GIÁ Harper Collins SỐ LƯỢNG NHIỀU 

Sản phẩm

Harper Collins

5 tài khoản

chiết khấu 20%

10 tài khoản

chiết khấu 25%

20 tài khoản

chiết khấu 30%

50 tài khoản

chiết khấu 35%

Harper Collins

All Books

Giá gốc: 499.000 đ

Giá chiết khấu: 399.200 đ


x 5 = 1.996.000 đ

Giá gốc: 499.000 đ

Giá chiết khấu: 374.250 đ


x 10 = 3.742.500 đ

Giá gốc: 499.000 đ

Giá chiết khấu: 349.300 đ


x 20 = 6.986.000 đ

Giá gốc: 499.000 đ

Giá chiết khấu: 324.350 đ


x 50 = 16.217.500 đ

BẢNG GIÁ DASHBOARD SỐ LƯỢNG NHIỀU 

Sản phẩm

DashBoard

20 tài khoản 3 Tháng

chiết khấu 5%

50 tài khoản 3 Tháng

chiết khấu 10%

75 tài khoản 3 Tháng

chiết khấu 15%

100 tài khoản 3 Tháng

chiết khấu 20%

DashBoard

Giá gốc: 75.000 đ

Giá chiết khấu: 71.750 đ


x 20 = 1.435.000 đ

Giá gốc: 75.000 đ

Giá chiết khấu: 67.500 đ


x 50 = 3.375.000 đ

Giá gốc: 75.000 đ

Giá chiết khấu: 63.750 đ


x 75 = 4.871.250 đ

Giá gốc: 75.000 đ

Giá chiết khấu: 60.000 đ


x 100 = 6.000.000 đ