Chính sách đổi trả, hoàn tiền

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng đổi trả mã trong trường hợp mã lỗi, không kích hoạt được; mã quá thời hạn.