Dùng giới từ trong writing task 1 hiệu quả nhất

Nguồn bài viết: Ngọc Anh IELTS

Website: http://ngocanhielts.com

Giới từ là thành phần không thể thiếu trong câu văn miêu tả số liệu trong IELTS WRITING TASK 1. Hôm nay NGOC ANH IELTS xin giới hiệu đến các bạn cách dùng giới từ như at, to, by, of khi mô tả số liệu sao cho hiệu quả nhất nhé!

1. Dùng giới từ At

 • stand at + số liệu: đứng tại mức (vào 1 mốc cố định)

The crime rate stood at 5% in 2000. (Tỉ lệ tội phạm đứng ở mức 5% vào năm 2000)

 • remain stable/remained the same at + số liệu: giữ nguyên tại mức

The figure for rice export in Vietnam remained stable at $15 million in 2015. (Số liệu xuất khẩu gạo giữ nguyên ở mức 15 triệu đô la vào năm 2015)

 • peak at + số liệu: đạt mức cao nhất là bao nhiêu

The amount of electricity produced peaked at 10,000 units in 2000. (Lượng điện được sản xuất đạt mức cao nhất là 10,000 đơn vị vào năm 2000)

2. Dùng giới từ To

 • (verb) increase/decrease to + số liệu: tăng đến/giảm xuống mức

– The number of students increased to 10,000 after 2 years. (Số lượng học sinh tăng đến mức 10,000 sau 2 năm)

 • (noun) an increase/decrease to + số liệu: một sự tăng đến/giảm xuống mức

– There was an increase to 10,000 in the number of students after 2 years. (Có một sự tăng đến mức 10,000 trong số lượng học sinh sau 2 năm.)

3. Dùng giới từ By

 • (verb) increase/decrease by + số liệu: tăng thêm/giảm đi bao nhiêu

– The number of students increased by 2,000 after 2 years (Số lượng học sinh tăng thêm 2,000 sau 2 năm)

4. Dùng giới từ Of

 • (noun) an increase/decrease of + số liệu: một sự tăng thêm/giảm đi bao nhiêu

– There was an increase of 2,000 in the number of students after 2 years. (Có một sự tăng thêm 2,000 trong số lượng học sinh sau 2 năm.)

 • reach a peak/reach the highest point of + số liệu: đạt lên mức cao nhất là bao nhiêu

The amount of electricity produced reached a peak of 10,000 units in 2000.(Lượng điện được sản xuất đạt mức cao nhất là 10,000 đơn vị vào năm 2000)

 • hit a low/hit the lowest point of + số liệu: chạm mức thấp nhất là bao nhiêu

 The amount of electricity produced hit the lowest point of 5,000 units in 1980.(Lượng điện được sản xuất chạm mức thấp nhất là 5,000 đơn vị vào năm 1980)

5. Dùng giới từ around/ between… and…

 • fluctuate/a fluctuation around + số liệu: biến động trong khoảng

– The unemployment rate of Vietnam fluctuated around 10% from 2007 to 2010. (Tỉ lệ thất nghiệp ở Việt Nam biến động trong khoảng 10% từ 2007 đến 2010)

 • fluctuate/a fluctuation between… and….: biến động ở mức giữa…. và….

– The unemployment rate of Vietnam fluctuated between 8% and 12% from 2007 to 2010. (Tỉ lệ thất nghiệp ở Việt Nam biến động trong khoảng từ 8 đến 12% từ 2007 đến 2010)

Chúc các bạn học tốt!

? Đừng quên Like page Tự học IELTS 9.0 để theo dõi tất cả các bài viết mới của Page nhé
? Tổng hợp các ebook tự học, bài viết IELTS hay nhất của group Tự Học IELTS 9.0 tại https://bit.ly/tuhocielts9 và https://tuhocielts9.vn/
? ELSA Speak – Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn, sử dụng công nghệ trí tuê nhân tạo, hay nhất hiện nay với hơn 4 triệu người dùng. Tham khảo tại :www.elsaspeak.vn

cách dùng giới từ trong ielts writing

Facebook
Twitter
LinkedIn

ELSA SPEAK

Ứng dụng học nói tiếng Anh

chuẩn bản xứ tốt nhất thế giới

250.000 + đánh giá
4.8/5

Tặng thêm tài khoản 

Study Phim 1-2 năm

Chỉ có tại Elsaspeak.vn

Có thể bạn sẽ thích