2 Mẹo phát triển ý trong IELTS Writing Task 2 cực đơn giản

Khi viết và làm bài IELTS Writing Task 2, rất nhiều bạn thường gặp khó khăn trong việc support main idea trong body paragraph của mình. Hôm này Tuhocielts9 sẽ chia sẻ cho bạn 2 phương pháp phát triển ý trong IELTS writing task 2 hiệu quả dưới đây. Bài viết trên được trích từ tác giả David Tran. Thành viên của Group Tự Học IELTS 9

1. PHÁT TRIỂN Ý IELTS WRITING: ADDING INFORMATION

Bạn có thể phát triển ý trong ielts trong ielts writing task 2 bằng cách thêm thông tin mới vào. Để tránh lạc đề, bạn phải đảm bảo thông tin mới này có liên quan tới main idea của mình và cụ thể hơn main idea.
Các cụm từ dùng để giới thiệu thông tin mới: Firstly, Secondly, Thirdly, In addition, Similarly.
Ví dụ 1:

– Main idea: There are several reasons why in-person meetings are more beneficial than virtual meetings.

– Adding information: Firstly, while online meetings facilitate simultaneous interaction, you are not in the same physical environment, which means environmental stimuli will cause distractions on one end that the other side does not see.
Vocabulary:

– virtual meeting: cuộc họp qua mạng

– facilitate (v): hỗ trợ

– simultaneous (adj): đồng thời

– stimuli (n – plural): yếu tố kích thích

2. PHÁT TRIỂN Ý TRONG IELTS WRITING: SHOWING CAUSE AND EFFECT

Cách tiếp theo là dùng nguyên lý cause và effect. Khi bạn làm hành động A có sức ảnh hưởng đến hành động B. Kết nối với nhau như dây xích, hay tiếng Anh gọi là a chain reaction.
Các cụm từ dùng cho cause và effect: This means that; This causes; As a result; If – then.
Ví dụ 2:
– Main idea: Opponents of the notion that crime is correlated with genetic characteristics often point to the link between child maltreatment and adult criminal involvement.

– Showing cause and effect: This means that child abuse and neglect have been known to increase the risk of later forms of antisocial behavior.
Vocabulary:

– opponent (n): người không đồng tình

– correlate….with (v): liên quan, liên hệ

– maltreatment (n): ngược đãi

– involvment (n): sự tham gia

– neglect (n): sự bỏ rơi

a. Chú ý khi triển khai và phát triển ý:

Đi bạn viết phải reference để kết nối các câu lại với nhau. Nếu thiếu các cụm từ, câu kết nói thì đoạn văn của bạn sẽ không được liền mạch, dẫn đến điểm thấp trong phần Cohesive and Coherence. Ở câu 1 trong ví dụ 2, mình đề cập đến child maltreatment. Để tiếp tiếp nối ý đó ở câu 2, mình ghi lại thành child abuse and neglect (child maltreatment).

Phát triển ý IELTS writing

Qua bài viết trên, Tuhocielts9 đã chia sẻ cho bạn 2 phương pháp giúp bạn có thể phát triển ý trong IELTS WRITING một cách dễ dàng và hiệu quả. Theo dõi Tự Học IELTS 9 để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về Tiếng Anh nhé!

Bạn có thể xem thêm các bài viết hay về IELTS Writing tại đây:

6 lỗi sai kinh điển thường gặp trong IELTS Writing Task 2
6 lỗi cần tránh trong IELTS Writing để đạt 7.0+
3 Nhầm lẫn tiêu biểu thường gặp trong IELTS WRITING

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Linguix - Trợ lý viết trên nền tảng trí tuệ nhân tạo

Công cụ giúp bạn tăng tốc độ viết nhanh hơn và chính xác hơn bằng cách kiểm tra ngữ pháp, cung cấp cho bạn các đề xuất phù hợp dựa trên ngữ cảnh, Linguix làm cho câu của bạn trở nên rõ ràng, trôi chảy và chính xác!

Có thể bạn sẽ thích