Cách đạt điểm cao tiêu chí lexical resources in IELTS Writing

Lexical resources in Ielts writing là một trong 4 tiêu chí để giám khảo đánh giá trong phần thi writing. Thật ra để đạt điểm cao trong phần này không quá khó, tại vì nó chỉ nằm ở cách sử dụng tự vừng của các bạn, các bạn có thể tìm cách dùng từ đồng nghĩa, biến đổi dạng từ đi một xíu,…

Ví dụ, cùng một từ là resemble, thay vì sử dụng “You resemble your Mom” bạn có thể viết lại thành :”You bear a strong resemblance to your Mom”. Chỉ với một thay đổi nhỏ bạn đã có thể ghi điểm trong phần này rồi.

1. Các tiêu chí chấm điểm IELTS Writing

Phần thi IELTS Writing được chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí sau:

 1. Task response(Khả năng trả lời bài thi)
 2. Coherence and cohesion(Tính gắn kết giữa các câu và đoạn văn)
 3. Lexical resource(Vốn từ vựng)
 4. Grammatical Range & Accuracy(Ngữ pháp)
LEXICAL RESOURCES IN IELTS WRITING

2. Tiêu chí Lexical resource là gì?

LEXICAL RESOURCES IN IELTS WRITING

Lexical resource hay chính là tiêu chí đánh giá khả năng sử dụng từ vựng của Bạn, được chia nhỏ ra thành các yếu tố sau đây:

– Range of vocabulary: sự đa dạng trong việc sử dụng từ ngữ. Tức là bài viết thỏa mãn:

– Spelling: cách đánh vần một từ, thể hiện qua:

Bài viết hạn chế lỗi chính tả.

Danh từ được viết ở dạng số nhiều khi cần.

– Word Formation: cấu tạo của từ vựng, thể hiện qua:

Bài viết dùng chính xác cấu tạo của từ.

Thêm từ loại vào đúng vị trí (Danh từ đặt vào chỗ cần danh từ thay vì động từ).

Vậy Bạn nên làm gì ?

LEXICAL RESOURCES IN IELTS WRITING
 • Sử dụng nhiều từ ngữ liên quan đến chủ đề mà bạn biết.
 • Sử dụng từ ngữ Academicthay vì Informal.
 • Sử dụng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa để thể hiện một từ cần lặp lại.
 • Sử dụng các Collocationđể kết hợp từ cho đúng.
 • Cẩn thận trong việc Paraphrasevì dễ mắc lỗi từ vựng.
 • Viết đúng chính tả.
 • Lưu ý thêm hình thức số nhiều của danh từ cho chính xác.
 • Sử dụng đúng từ loại cho từng vị trí phù hợp.

3. Vấn đề thường gặp phải với Lexical resource

LEXICAL RESOURCES IN IELTS WRITING

Sử dụng quá nhiều từ quen thuộc, đại trà.

Một số lỗi sai khác ảnh hưởng đến tiêu chí Lexical resource:

 • Informal language: sử dụng ngôn ngữ của văn nói không phù hợp trong văn viết.
 • Word choice:lựa chọn sai từ không phù hợp ngữ cảnh.
 • Spelling: sai chính tả, quên chia hình thức số nhiều cho danh từ.
 • Word formation: sai từ loại hoặc cấu tạo cụm từ.
 • Collocations: sử dụng sai các kết hợp từ.
 • Repetition: lỗi lặp từ.

4. Luyện tập Lexical resource như thế nào?

LEXICAL RESOURCES IN IELTS WRITING 5
 • Tổng hợp những từ sẽ dùng trong IELTS WRITING

Bạn phải làm sổ tay từ vựng, ghi chú lại những từ vựng, cụm từ, idiom, collocation,.. theo chủ đề, cố gắng dùng những từ trong sổ tay từ vựng và áp dụng vào các bài viết.

 • Synonym

Giám khảo sẽ xem xét bài viết của Bạn có sử dụng nhiều từ đồng nghĩa hay không. Nếu từ đầu đến cuối Bạn chỉ sử dụng một từ khi phải lặp lại nghĩa thì nhiều khả năng Bạn sẽ không có điểm cao ở phần Lexical resource.

 • Idiomatic Phrase

Idiomatic Phrase tạm dịch là thành ngữ tục ngữ tiếng Anh, nó bao gồm cả Phrasal Verbs, đơn giản thì đây là những cụm từ/từ không hiểu theo nghĩa thông thường nên khi dịch ra nghĩa đen thì vô nghĩa mà phải dịch theo nghĩa bóng phù hợp ngữ cảnh mới có nghĩa.

Ví dụ: “talk the talk, walk the walk” – nói đi đôi với làm!

Chúc các bạn đạt điểm cao tiêu chí lexical resources!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Linguix - Trợ lý viết trên nền tảng trí tuệ nhân tạo

Công cụ giúp bạn tăng tốc độ viết nhanh hơn và chính xác hơn bằng cách kiểm tra ngữ pháp, cung cấp cho bạn các đề xuất phù hợp dựa trên ngữ cảnh, Linguix làm cho câu của bạn trở nên rõ ràng, trôi chảy và chính xác!

Có thể bạn sẽ thích