Điều kiện để đạt 7.0 IELTS Writing và sai lầm thường gặp

Nhiều người trong chúng ta luôn tự hỏi mình rất nhiều lần rằng làm sao để đạt được  7.0 trong phần thi Writing. Nếu bạn cần đạt được band 7.0 nhưng kết quả thì lại không được như mong muốn,  rất khó để nói vấn đề nằm ở đâu nếu chưa xem qua bài viết của bạn. Vì vậy, mục đích của bài viết này là giúp chúng ta có cái nhìn chung hơn về điều kiện để đạt được 7.0 ở phần Writing. Nếu bạn muốn hiểu rõ cụ thể những lỗi sai trong bài viết của mình thì việc bạn cần là trao đồi với một người có kinh nghiệm về IELTS. Điều đáng nói ở đây là những người đạt điểm 6 hoặc 6.5 rất khó để đạt được 7.0! Từ 6.5 đến 7.0 là cả một bước nhảy vọt, vậy nên, trong bài viết này tác Pham Nguyen thành viên Pham Nguyen sẽ giải thích những điều kiện cần và giải pháp nhanh chóng đạt 7.0 IELTS Writing

A. 4 Tiêu chí chấm IELTS Writing

Để hiểu rõ thêm, chúng ta hãy nhìn vào Bảng IELTS band descriptors dành cho band 7.0.Đây không phải là thông tin bí mật mà được chia sẻ rộng rãi từ các trung tâm tổ chức kỳ thi hoặc bạn có thể tìm trên internet.

1. Tiêu chí IELTS Band 7 Descriptors Nhiệm vụ cần đạt được (Task Achievement)

 • Giải quyết tất cả các phần của đề bài.
 • Trình bày quan điểm rõ ràng, xuyên suốt.
 • Trình bày, diễn giải và chứng minh các ý chính, nhưng chú ý đừng quá bao quát hoặc chứng minh nửa vời.

2. Tính mạch lạc và liên kết (Coherence & Cohesion)

 • Sắp xếp các ý một cách logic; cần có một quá trình xuyên suốt
 • Sử nhiều từ liên kết một cách hợp lý cho dù sẽ có vài từ được dùng nhiều lần
 • Mỗi đoạn cần có câu chủ đề

3. Vốn từ vựng (Lexical Resource)

 • Dùng vốn từ vựng phong phú thể hiện sự linh hoạt, uyển chuyển và chính xác
 • Dùng các từ vựng ít phổ biến với những cách nói khác nhau hay collocation.
 • Hạn chế sử dụng sai ý nghĩa từ, chính tả hoặc loại từ.

4. Sự đa dạng và độ chính xác về ngữ pháp(Grammatical Range and Accuracy)

 • Sử dụng các cấu trúc phức tạp
 • Hạn chế dùng sai cấu trúc
 • Sử dụng được ngữ pháp và dấu câu.

Khi chấm bài, từng tiêu chí sẽ được đánh giá và điểm cuối cùng sẽ lấy trung bình điểm thành phần.Vì vậy, nếu bạn được 6.5, có nghĩa là bạn không đáp ứng đủ các điều kiện trên. Ví dụ: Task acheivement = 7 Coherence and cohesion = 7 Lexical Resource  = 7 Grammatical Range and Accuracy = 6 Điểm chung Writing = 6.5 Như ví dụ trên, bạn phải đưa bài làm của mình cho các giáo viên dạy IELTS có kinh nghiệm và nhận được những lời khuyên để khắc phục một số lỗi trong bài viết và các chi tiết không đáp ứng các điều chí.Nếu bạn tìm ra và khắc phục được những lỗi đó, bạn sẽ cải thiện được điểm số. Bây giờ, chúng ta cần làm rõ một số lỗi mà bạn thường mắc phải.

B. Điều kiện cần để đạt IELTS Writing 7.0

1. Điều kiện cho tiêu chí Task Achievement

Rất đơn giản, tiêu chí này đánh giá bạn thông qua 2 yêu cầu cụ thể: trả lời đầy đủ câu hỏi và cung cấp lí lẽ/ dẫn chứng để bảo vệ ý kiến của bạn. Để giải quyết tất cả các phần của nhiệm vụ, bạn phải đáp ứng với tất cả mọi yêu cầu trong câu hỏi. Ví dụ như : “Some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe there are better alternative ways of reducing crime. Discuss both views and give your opinion.”

Yêu cầu đề bài là Disscuss both views and give your opinion. Vì vậy, giả dụ như bạn chỉ viết về một quan điểm hoặc không đưa ra ý kiến riêng của mình thì bạn giải quyết được tất cả các yêu cầu mà đề bài đưa ra .Vì thế bạn sẽ không đạt được 7.0 trong bài ielts writing.Hoặc bạn chỉ viết rất ngắn về những quan điểm đó, thì điều này coi như là ban không đưa ra môt câu trả lời đầy đủ .

Bài học cần rút ra là sự quan trọng của việc đọc và hiểu đề để có thể đưa ra môt câu trả lời hoàn chỉnh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài. Bạn cũng cần phải có quan điểm rõ ràng xuyên suốt. Nếu như quan điểm của bạn không rõ ràng và thông nhất trong toàn bài viết, bạn sẽ khó mà đạt được band 7. Bạn cũng phải giải thích và chứng minh đầy đủ cho ý kiến của mình. Nếu không có khả năng viết ra qua nhiều các ý kiến – bạn có thể chọn ra 1 vài cái rồi diễn giải chúng với đầy đủ lý do và ví dụ. Nhìn vào các bài văn mẫu, bạn sẽ thấy rõ hơn cách một quan điểm được trình bày rõ ràng và cách trình bày một vài y kiến nhưng chúng được giải thích và chứng minh đầy đủ.

2. Điều kiện cho tiêu chí Cohenrence and Cohesion

Tiêu chí này nghĩa là cách bạn sắp xếp và trình bày ý kiến của mình, và cách bạn làm bài văn của mình dễ hiểu hơn.Bạn cần biết đến làm thế nào để sắp xếp các ý tưởng của mình một cách hợp lý bằng việc chia các đoạn văn một cách logic và liên kết với nhau để đạt điểm 7.Một điều quan trọng nữa là bạn phải có câu chủ đề trong mỗi đoạn.

Ví dụ, nếu bạn viết về các lợi ích và tác hại của một điều gì đó, bạn có thể viết mỗi cái một đoạn văn. Mỗi đoạn phải có câu chủ đề đề cập về lợi ích hay tác hại.Nếu bạn xáo trộn chúng, nó sẽ trở nên lủng củng, không rõ ràng.Một lần nữa, nhìn vào các bài văn mẫu, bạn sẽ thấy mỗi đoạn đều có câu chủ đề. Bạn cũng cần dùng kết hợp các từ liên kết.

Đó là các từ giúp liên kết các ý của bạn với nhau.Ví dụ như “however”, “firstly”, “moreover” và các liên từ khác như “ and”, “because”.Bạn cần có sự đa dạng về liền từ nếu muốn đạt được điểm 7, và bạn phải dùng chúng một cách hợp lý và uyển chuyển hơn là một cách máy móc.

3. Điều kiện cho tiêu chí Lexical Resource (Vốn từ vựng)

Sự đa dạng ở đây là về vốn từ của bạn, và như đề cập ở trong bảng miêu tả, bạn phải khiến người chấm thấy bạn biết một số từ lạ, ít thông dụng và có thể dùng chúng một cách chính xác.Sự chính xác về từ vựng là cần thiết,nếu bạn gặp vấn đề về từ vựng, điều đó làm bạn khó đạt IELTS 7.0.

Như đã biết,người viết co thể mắc những lỗi thông thường như việc chọn từ không phù hợp, loại từ hay chính tả. Và việc cần thiết là khắc phục những lỗi thường gặp này.Rõ ràng không phải dễ dàng đạt được mục tiêu mình mong muốn, vì vậy nên bạn phải luyện tập nhiều.

Bạn có thể tìm thêm các từ vựng hay qua các link sau, nhưng cần phải học cách sử dụng chúng 1 cách đúng đắn nếu không bạn sẽ mắc nhiều lỗi hơn. Sử dụng các từ vựng mới mà bạn không biết rõ cách sử dụng phù hợp có thể khiến bài viết của bạn tệ hơn, vì thế hãy cẩn thận. hỉ sử dụng các từ mà bạn biết rõ về chúng.

4. Điều kiện cho tiêu chí Grammatical Range and Accuracy

Tiêu đề đã nói rõ vấn đề, tiêu chí này đánh giá trình độ ngữ pháp của bạn. Bạn cần thể hiện việc mình có thể sử dụng các dạng cấu trúc câu khác nhau và độ chính xác của các cấu trúc ấy.Việc tạo các câu phức với các từ “ because”, “if” và “Although” là không đủ. Bạn cần viết thêm nhiều cấu trúc phức tạp khác. Cũng giống như vốn từ, đây là phần khó để đạt IELTS 7.Bạn cũng cần phải viết chính xác cấu trúc câu.Nói cách khác, đa số câu trong bài viết phải đúng cấu trúc.Điều này là không dễ dàng, bạn cần phải luyện tập. Task 1 Ba tiêu chí cuối gần như trùng với điều kiện của task 1. Sự khác nhau của hai phần thể hiện trong yêu cầu cần đạt. Đây là bảng mô tả về task 1 ( academic):

 • Nắm bao quát yêu cầu của đề bài.
 • Trình bày ý kiến về các xu hướng, sự khác nhau hoặc các giai đoạn.
 • Trình bày rõ ràng và làm sáng tỏ các đặc điểm đặc trưng/ điểm nổi bật cũng như mở rộng vấn đề.

Điểm đầu tiên là bạn phải làm những gì được yêu cầu trong đề bài. Điểm thứ 2 nghĩa là ở một vài giai đoạn trong bài viết, bạn phải đưa ra nhận xét chung về những ý chính có trong bảng hoặc hình vẽ. Cuối cùng,để đạt được yêu cầu cuối cùng, bạn phải thể hiện mình có thể nhận ra và viết về các phần quan trọng thể hiện trong bảng trong bảng, và có thể so sánh các thông tin, dữ liệu.

II. Nguyên nhân người học chưa đạt 7.0 IELTS writing

Trước khi chúng ta tìm giải pháp nhanh chóng đạt 7.0 ielts writing, chúng ta hãy tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc người học chưa đạt được target điểm 7.0 trước nhé.

1. Không luyện tập viết IELTS WRITING thường xuyên

Lí do các bạn học rất chăm chỉ, cày nát sách nát vở, down đống tài liệu về Writing từ thầy A đến cô B nhưng mãi không giỏi là bởi vì chả bao giờ các bạn chịu canh đúng 1 tiếng viết 2 task writing cả. Mà nếu có siêng lắm để viết thì chả có ai chấm cho để biết sai mà sửa. Mà nếu bỏ tiền ra cho chấm thì thấy được lỗi sai bài 1 cơ mà chả biết mình viết lại lần 2 có ổn chưa, hay vẫn còn sai nữa.

Lí do IELTS Writing rất khó lên điểm, so với Reading & Listening là bởi vì Writing các bạn cần người có kinh nghiệm & đạt điểm cao sửa lỗi sai cho các bạn, sau đó các bạn sẽ không mắc lại lỗi sai các em đã mắc thêm nữa!

2. Không có người sửa bài Writing một cách thường xuyên.

Các bạn có viết nhiều bài Writing đi chăng nữa, cơ mà bài nào cũng lặp lại lỗi sai, sai đi sai lại, mà khi lỗi sai đã thành cố hữu thì có đọc 100 bài viết writing 8.0 thì sai vẫn hoàn sai, vào thi cũng mắc y chan lỗi đó nên 5.5 cũng dễ hiểu. Lại chưa kể, lỗi TASK RESPONSE của IELTS Writing thì 80% người học sai và thi lại cũng vì lí do này!

Nên các bạn muốn cải thiện kĩ năng WRITING IELTS thì phải tìm người điểm cao sửa bài cho các bạn nhé! Mà không phải sửa 1 lần mà phải sửa nhiều lần để make sure là các bạn không bao giờ repeat your mistakes nữa nha!

3. Không có phương pháp học hợp lý

Các bạn cần có sự định hướng đúng đắn là nên học những dạng bài Writing Task 2 nào chắc chắn sẽ ra thi trong IELTS chứ không phải gặp dạng nào cũng viết, gặp từ nào cũng học. Việc này sẽ rất mất thời gian và tốn nhiều công sức vô ích của các bạn, trong khi IELTS thì đã có quy định sẵn sẽ ra thi dạng nào.

4. Không định hướng khi học IELTS Writing

Thực trạng là nhiều bạn gặp đâu cũng học, cơ mà không có trật tự, không có sự hướng dẫn kĩ càng, thì các bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn tự học IELTS Writing từ A đến Z của IELTS TUTOR, để hiểu rõ thbạn nên làm bước gì trước, nên làm bước gì sau nhé!

5. Không sử dụng từ điển trong IELTS Writing

Các bạn không tra lại những từ mình không chắc chắn, mà cứ thế dùng luôn và cứ đinh ninh là mình dùng đúng, nhưng thật ra là sai bét nhè! Vậy nên, ngay từ bây giờ các bạn nên cố gắng khai thác triệt để các loại từ điển nên dùng trong IELTS Writing nhé!

Bài viết này mình đã chia sẻ cho các bạn những điều kiện cần và đủ để bạn có thể đạt được IELTS Writing 7.0. Kèm theo đó mình có chỉ ra những sai lầm cơ bản cho các bạn tránh gặp phải. Chúc các bạn học tốt và nhớ đừng quên theo dõi tuhocielts9.com và Group Tự học PTE – IELTS 9.0 để học thêm những kiến thức bổ ích nhé.

Xem thêm các bài viết liên quan đến IELTS WRITING dưới đây cực hay, đừng bỏ lỡ nhé !

Cách viết IELTS WRITING TASK 2 chi tiết và hiệu quả nhất 2021
Cách tìm luận điểm & luận cứ cực dễ cho IELTS Writing task 2
12 lỗi sai trầm trọng khiến bạn mất điểm trong IELTS Writing.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Linguix - Trợ lý viết trên nền tảng trí tuệ nhân tạo

Công cụ giúp bạn tăng tốc độ viết nhanh hơn và chính xác hơn bằng cách kiểm tra ngữ pháp, cung cấp cho bạn các đề xuất phù hợp dựa trên ngữ cảnh, Linguix làm cho câu của bạn trở nên rõ ràng, trôi chảy và chính xác!

Có thể bạn sẽ thích