logo elysia footer 1 1

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP NOT ONLY – BUT ALSO TRONG IELTS WRITING TASK 2

❗Cấu trúc ngữ pháp not only – but also hay còn được gọi cấu trúc “không những – mà còn” là một trong những cấu trúc thông dụng nhiều nhất trong IELTS Writing Task 2.

❗Cấu trúc này được sử dụng khi bạn muốn đưa ra cùng lúc 2 ý trong cùng một câu, thường dùng để nhấn mạnh yếu tố được nhắc đến trong câu.

❗Các bạn sẽ xét những ví dụ trong từ điển Cambridge sau để nắm vững cách dùng cấu trúc ngữ pháp not only – but also nhé:

not only … (but) also

🔜 used to say that two related things are true or happened, especially when this issurprising or shocking.

  • EX: Not only did he turn up late, he also forgot his books
  • EX: If this project fails, it will affect not only our department, but also the whole organization.

    🔜 Vậy các bạn sẽ rút ra cách dùng cấu trúc NOT ONLY – BUT ALSO như sau:

1. Cấu trúc ngữ pháp: S+ V+ not only + AdjN/P/V/Adv+ but also + Adj/N/P/V/Adv

✔Đứng sau not only – but also bắt buộc phải là các từ loại giống nhau, ví dự như cùng là danh từ, động từ hay tính từ…

Eg 1: They encounter many unforeseeable dangers, which can not only trigger serious injuries but also deprive their lives.

✔ Sau cụm từ not only – but also, người viết đều sử dụng các cụm động từ là “trigger …” và “deprive …” Các bạn có thể thấy sau NOT ONLY là verb thì sau BUT ALSO phải là verb 

Eg 2: Not only adults but also children are attracted by the exciting moments that extreme sports give them, including fear, surprise, worry, curiosity and fun.

✔ Sau cụm từ not only – but also, người viết đều sử dụng các danh từ là “adults” và “children”. Các bạn có thể thấy sau NOT ONLY là noun thì sau BUT ALSO phải là noun

Eg 3: It is a fact that several groups of people prefer not to consume any kinds of meat and fish, as they believe that being vegetarian bring many benefits not only for their health but also for the world as a whole.

✔ Sau cụm từ not only – but also, người viết đều sử dụng các cụm giới từ là “for their health” và “for the world”. Các bạn có thể thấy sau NOT ONLY là cụm giới từ thì sau BUT ALSO phải là cụm giới từ

2. Cấu trúc ngữ pháp đảo: Not only + auxiliary verb + S + V,S also

LƯU Ý: Chỉ khi NOT ONLY được đặt ở đầu một câu thì mới dùng tới phương pháp đảo ngữ

2.1. Đảo ngữ với “modal verb”

✔ Ngoài đảo ngữ với NOT ONLY – BUT ALSO, các bạn cũng nên tham khảo thêm các cấu trúc đảo ngữ khác nên dùng trong IELTS WRITING TASK 2 nhé.

✔Nếu trong câu có sử dụng động từ khiếm khuyết như “can/ could/ may/ might…”, bạn chỉ cần đảo “modal verb” lên trước chủ ngữ và giữ nguyên vế thứ 2 đằng sau dấu phẩy (,) 

Eg: Increasing cost of fuel can not only save fuel, it also protects environment.

🔜Not only can increasing cost of fuel save fuel, it also protects environment.

2.2. Đảo ngữ với động từ “tobe”

✔ Nếu câu cần đảo của bạn có chứa động từ “tobe”, bạn chỉ cần đưa “tobe” lên trước danh từ và giữ nguyên vế thứ 2, vậy là bạn đã có ngay một câu đảo ngữ hoàn hảo rồi.

Eg: Video games are not only costly, they are also a waste of time.

🔜Not only are video games costly, they are also a waste of time.

2.3. Đảo ngữ với động từ thường

✔ Đưa lên trước chủ ngữ một số trợ động từ thích hợp như does, do, did,.., đảo “S” về sau và giữ nguyên vế sau.

Eg: Smoking doesn’t only harm your own health, it also threatens others.

🔜 Not only does smoking harm your own health, it also threatens others.

Nguồn: Xem tại đây

————————————————
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC, VUI LÒNG LIÊN HỆ
Ban Admin Tự học IELTS 9.0
Messenger/Nhắn tin : m.me/tuhocielts9
Email : contactielts9@gmail.com
Group: https://www.facebook.com/groups/tuhocielts9
Page: https://www.facebook.com/tuhocielts9