Cẩm nang xử lý các dạng đề IELTS Writing Task 2 (Phần 2)

 Các dạng IELTS Writing Task 2  yêu cầu bạn viết tối thiểu 250 từ trong vòng 40 phút. Có rất nhiều loại câu hỏi khác nhau mà bạn có thể gặp phải. Hãy đọc bài viết này để đảm bảo gặp kiểu nào mình cũng không sợ nhé. Trong phần trước mình đã nói về Opinion based essay và Agree/Disagree Essay.

3. Two Parts Essay

Phần mềm luyện phát âm Elsa Speak

– Đối với kiểu câu hỏi này, bạn sẽ nhận được một đề với hai câu hỏi độc lập và bạn phải trả lời cả hai câu. Ví dụ:

Many children have become habitual about excessively using mobile applications day and night. Why do you think this is so? What parents can do to avoid this situation declining further?

– Bạn có thể thấy loại đề này thường gồm 3 phần, một cái lead-in statement, câu hỏi thứ nhất rồi đến câu hỏi thứ hai. Đôi khi đề two parts essay khá gần với cause and effect, cause and solution, problem and solution.

-Ví dụ như đề mẫu phía trên có một câu hỏi cause và một câu hỏi về solution. Tuy nhiên không phải lúc nào trường hợp này cũng xảy ra. Two parts essay có thể mở rộng hơn nhiều so với chỉ hỏi về cause, effect hay solution. Bạn hãy tham khảo một số đề dưới đây:

In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?Happiness if often considered difficult to define. Why is this? What factors determine happiness?

Success is often measured by wealth and material possessions. Do you think wealth is the best measure of success? What makes a successful person?

Để xử lý, bạn hãy dùng mẫu sau đây:

 • Mở bài

Đoạn 1: Paraphrase lead-in statement. Tóm tắt câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Tóm tắt câu trả lời cho câu hỏi thứ hai (Nếu đây là một câu hỏi có-không, hãy trả lời luôn. Nếu đây là một câu hỏi liệt kê, bạn có thể nói vắn tắt về các ý của mình, hoặc nói chung chung như some people are more hard working due to several reasons rồi nói liệt kê những ý ở thân bài sau. Chú ý rằng đề two parts essay thường là những câu trực tiếp và đầy đủ, cực kì dễ bị lười và chép lại nguyên câu này để trả lời mà không paraphrase nhé.

Ví dụ như: I believe that it is always a good thing to work hard, factors that determind happiness are…, I think that wealth is the best measure of success).

 • Thân bài

Đoạn 2: Trả lời câu hỏi thứ nhất + 2-3 ý support

Đoạn 3: Trả lời câu hỏi thứ hao + 2-3 ý support

 • Kết bài

Đoạn 4: Tóm tắt 2 câu trả lời

4. Compare and Contrast Essay

cac dang ielts writing task 2 2 1

– Đây là dạng đề mà bạn phải so sách hai sự vật, sự việc với nhau, chỉ ra những điểm giống và/hoặc khác nhau. Thường kiểu đề này sẽ yêu cầu bạn so sánh hai thứ và chọn ra một thứ tốt hơn, ví dụ:

 Some people think that learning online is more efficient. However, according to some other people, studying from books is still the preferred method. Which is the better method of learning out of the two?

Distance education is gaining popularity day by day and more students are enrolling through distance mode than full-time course in colleges. Make comparison of distance education and full-time course to find which is better and why.

Some people want to live in a house while others prefer living in an apartment. Does living in a house bring more advantages than living in an apartment?

Để nói rằng sự vật A tốt hơn sự vật B, bạn có thể nêu lên ưu điểm của sự vật A hoặc nhược điểm của sự vật B. Cấu trúc bài nên như sau:

 • Mở bài:

Đoạn 1: Nói rằng có hai sự vật/có hai phương tiện/hai cách thức theo đầu bài cho, có người chọn A, có người chọn B. Nói rằng bài luận này sẽ so sánh hai sự vật.

 • Thân bài:

Đoạn 2: Nói ưu điểm 1 của sự vật A + 2 câu mở rộng

Đoạn 3: Nói ưu điểm 2 của sự vật A + 2 câu mở rộng

Đoạn 4: Nói nhược điểm của sự vật B + 2 câu mở rộng

 • Kết bài:

Đoạn 5: Kết luận rằng trong 2 sự vật, cái nào là tốt hơn, vì những lý do kể trên.

Writing Task 2 sẽ yêu cầu bạn viết tối thiểu 250 từ trong vòng 40 phút. Có rất nhiều kiểu câu hỏi khác nhau mà bạn có thể gặp phải. Hãy đọc bài viết này để đảm bảo gặp kiểu nào mình cũng không sợ nhé. Mình đã nói về Opinion based essay, Agree/Disagree Essay, Two Parts Essay và Compare and Contrast Essay.

5. Problems and Solutions Essay

các dạng ielts writing task 2

– So với các dạng đề đã được nhắc đến trong phần trước, problem and solution khá là straight forward, bạn phải nêu lên những vấn đề liên quan đến một sự việc và cách giải quyết nó. Ví dụ:

The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest?

Cấu trúc bài như sau:

 • Mở bài:

Đoạn 1: Nói về sự việc (chú ý paraphrase). Nói rằng sự việc này gây ra hai vấn đề (có thể tóm tắt luôn ở phần mở bài hoặc chỉ nói chung chung, liệt kê ở thân bài sau). Nói rằng có hai cách giải quyết (có thể tóm tắt luôn ở phần mở bài hoặc chỉ nói chung chung, liệt kê ở thân bài sau).

 • Thân bài:

Đoạn 2: Vấn đề 1 + 2 câu mở rộng. Vấn đề 2 + 2 câu mở rộng

Đoạn 3: Cách giải quyết 1 + 2 câu mở rộng. Cách giải quyết + 2 câu mở rộng

 • Kết bài:

Đoạn 4: Tóm tắt 2 vấn đề + 2 cách giải quyết nói trên. (Nếu đã hết ý tưởng hoặc từ vựng về cách paraphrase, bạn có thể viết chung chung kiểu việc này có vấn đề nhưng cũng có thể giải quyết chứ không cần kể chi tiết ra, ví dụ như sau: To conclude, the internet is an amazing technological innovation that has transformed people’s lives, but not without negative impacts. However, with the right action by individuals, governments and businesses, it can be made a safe place for everyone).

Do đề bài hỏi về problem and solution, bạn sẽ phải lặp lại từ problem và từ solution rất nhiều lần. Hãy đảm bảo rằng mình có nhiều từ vựng để paraphrase nhé.

6. Causes and Solutions Essay

– Loại đề này cũng rất tương cũng rất tương tự problem and solution, nhưng không phải nêu vấn đề và cách giải quyết mà là nguyên nhân và cách giải quyết. Ví dụ:

các dạng ielts writing task 2

Pollution has drastically increased with more and more people switching to personal vehicles. What are the causes of pollution? Discuss the solutions to overcome the problem of pollution.

Dàn ý như sau:

 • Mở bài:

Đoạn 1: Nói về sự việc. Nói rằng có hai nguyên nhân chính. Nói rằng sự việc này có thể được giải quyết bằng hai cách

 • Thân bài:

Đoạn 2: Nguyên nhân 1 + 2 câu mở rộng. Nguyên nhân 2 + 2 câu mở rộng

Đoạn 3: Cách giải quyết 1 + 2 câu mở rộng. Cách giải quyết + 2 câu mở rộng

 • Kết bài: Paraphrase phần mở bài

Tương tự như trên, hãy đảm bảo bạn có nhiều từ vựng để paraphrase từ cause và từ solution.

7. Advantages and Disadvantages Essay

cac dang ielts writing task 2 5

– Dạng đề cuối cùng mình muốn nói tới là đề nói về điểm mạnh và điểm yếu của một sự vật/sự việc. Đôi khi đề bài chỉ hỏi về điểm mạnh, chỉ về điểm yếu hoặc hỏi cả hai. Bạn cần chú ý đọc thật ký đề để làm đúng yêu câu, đừng chỉ discuss một phía khi đề bài hỏi hai phía và ngược lại. Đề bài ví dụ:

Online payment is increasingly becoming the most preferred method of payment than cash or other payment methods. What are the advantages of making online payment? What are its disadvantages?

Nếu đề bài chỉ hỏi về một phía, ví dụ hỏi về điểm mạnh, hãy cấu trúc bài như sau:

 • Mở bài:

Đoạn 1: Nói về sự vật/sự việc. Nói rằng nó có 3 điểm mạnh

 • Thân bài:

Đoạn 2: Nói về điểm mạnh 1 + 2 ý support

Đoạn 3: Nói về điểm mạnh 2 + 2 ý support

Đoạn 4: Nói về điểm mạnh 3 + 2 ý support

 • Kết bài:

Đoạn 5: Paraphrase mở bài

Nếu đề bài hỏi về hai phía, hãy cấu trúc bài như sau:

 • Mở bài:

Đoạn 1: Nói về sự vật/sự việc. Nói rằng nó có một số điểm mạnh và điểm yếu

 • Thân bài:

Đoạn 2: Nói về điểm mạnh 1 + 2 ý support. Nói về điểm mạnh 2 + 2 ý support

Đoạn 3: Nói về điểm yếu 1 + 2 ý support. Nói về điểm yếu 2 + 2 ý support

 • Kết bài:

Đoạn 4: Paraphrase mở bài

Tuy nhiên, những cấu trúc trên dùng cho trường hợp đề bài chỉ hỏi về điểm mạnh và điểm yếu. Đôi khi đề bài sẽ yêu cầu bạn phải lựa chọn nữa, thường sẽ cái hai cách hỏi: Do the advantages of this outweigh the disadvantages hoặc Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion. Đối với các đề này, ở kết bài bạn phải kết luận xem sự vật/sự việc này mang lại lợi ích hay bất lợi hơn nhé.

Hãy đảm bảo bạn có nhiều từ vựng để paraphrase từ advantage (benefit, upside, plus, poisitive point) và disadvantage (downside, drawback, negative point).

Chúc các bạn học tập tốt!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Linguix - Trợ lý viết trên nền tảng trí tuệ nhân tạo

Công cụ giúp bạn tăng tốc độ viết nhanh hơn và chính xác hơn bằng cách kiểm tra ngữ pháp, cung cấp cho bạn các đề xuất phù hợp dựa trên ngữ cảnh, Linguix làm cho câu của bạn trở nên rõ ràng, trôi chảy và chính xác!

Có thể bạn sẽ thích