Cách phát triển ý IELTS Writing hiệu quả

1. PHÁT TRIỂN Ý IELTS WRITING: ADDING INFORMATION

Bạn có thể phát triển ý trong ielts writing bằng cách thêm thông tin mới vào. Để tránh lạc đề, bạn phải đảm bảo thông tin mới này có liên quan tới main idea của mình và cụ thể hơn main idea.
Các cụm từ dùng để giới thiệu thông tin mới: Firstly, Secondly, Thirdly, In addition, Similarly.
Ví dụ 1:

– Main idea: There are several reasons why in-person meetings are more beneficial than virtual meetings.

– Adding information: Firstly, while online meetings facilitate simultaneous interaction, you are not in the same physical environment, which means environmental stimuli will cause distractions on one end that the other side does not see.
Vocabulary:

– virtual meeting: cuộc họp qua mạng

– facilitate (v): hỗ trợ

– simultaneous (adj): đồng thời

– stimuli (n – plural): yếu tố kích thích

2. PHÁT TRIỂN Ý IELTS WRITING: SHOWING CAUSE AND EFFECT

Cách tiếp theo là dùng nguyên lý cause và effect. Khi bạn làm hành động A có sức ảnh hưởng đến hành động B. Kết nối với nhau như dây xích, hay tiếng Anh gọi là a chain reaction.
Các cụm từ dùng cho cause và effect: This means that; This causes; As a result; If – then.
Ví dụ 2:
– Main idea: Opponents of the notion that crime is correlated with genetic characteristics often point to the link between child maltreatment and adult criminal involvement.

– Showing cause and effect: This means that child abuse and neglect have been known to increase the risk of later forms of antisocial behavior.
Vocabulary:

– opponent (n): người không đồng tình

– correlate….with (v): liên quan, liên hệ

– maltreatment (n): ngược đãi

– involvment (n): sự tham gia

– neglect (n): sự bỏ rơi

⚠️ CHÚ Ý: Đi bạn viết phải reference để kết nối các câu lại với nhau. Nếu thiếu các cụm từ, câu kết nói thì đoạn văn của bạn sẽ không được liền mạch, dẫn đến điểm thấp trong phần Cohesive and Coherence. Ở câu 1 trong ví dụ 2, mình đề cập đến child maltreatment. Để tiếp tiếp nối ý đó ở câu 2, mình ghi lại thành child abuse and neglect (child maltreatment).

Phát triển ý IELTS writing

Tác giả: David Tran

Nguồn: Tự học PTE-IELTS 9.0

Quản trị bởi elsaspeak.vn

__________________________________________________________

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC, VUI LÒNG LIÊN HỆ

Ban Admin Tự học IELTS 9.0

Messenger/Nhắn tin : m.me/tuhocielts9

Email : contactielts9@gmail.com

Group: https://www.facebook.com/groups/tuhocielts9

Page: https://www.facebook.com/tuhocielts9

Facebook
Twitter
LinkedIn

ELSA SPEAK

Ứng dụng học nói tiếng Anh

chuẩn bản xứ tốt nhất thế giới

250.000 + đánh giá
4.8/5

Tặng thêm tài khoản 

Study Phim 1-2 năm

Chỉ có tại Elsaspeak.vn

Có thể bạn sẽ thích