Cách dùng dấu câu đúng trong IELTS Writing

Band 5: may make frequent grammatical errors and punctuation may be faulty; errors can cause some difficulty for the reader.

Band 6: makes some errors in grammar and punctuation but they rarely reduce communication.

Band 7: has good control of grammar and punctuation but may make a few errors.

Cô giáo xin giới thiệu một số dấu phổ biển và cách dùng dấu câu đúng trong ielts writing như sau:

1. Dấu phẩy (comma) – cách dùng dấu câu đúng trong ielts writing

? Dùng để liệt kê

Dùng dấy phẩy khi chúng ta muốn liệt kê các danh từ, tính từ hoặc cụm danh từ.

VD:

· We have to get some paper, pencils and crayons.

· She is very beautiful, tall and smart

Lưu ý:

– Khi liệt kê thì phải tuân thủ theo quy tắc cấu trúc song song, tức là liệt kê cùng 1 loại từ (I like dancing, cooking and football à I like dancing, cooking and playing football.)

– Khi bạn liệt kê 3 thứ trở lên thì mới cần dùng dấy phẩy

-Trước cái cuối cùng sẽ dùng từ “and” hoặc “or”

? Dùng trong câu ghép (Compound sentence)

Câu ghép bao gồm 2 mệnh đề độc lập (đầy đủ S+V), được nối với nhau bằng FANBOYS (for, and, nor, but, or, yet, so …). Dấu phẩy đứng trước FANBOYS

VD:

· Growing up is a challenging process, so many people refuse to accept new responsibilities that come with it.

· Over-consumption of fast food is unhealthy, but children still prefer this kind of food to vegetables.

Lưu ý :

– Đã có “although/despite/in spite of” thì không có “but” và ngược lại

– không quên dấu phẩy với FANBOYS để tránh hiểu lầm ý

VD:

· I saw that she was busy and prepared to leave.

· I saw that she was busy, and prepared to leave.

Hai câu chỉ khác nhau mỗi dấu “,” những khi dịch nghĩa ra thì hai câu mang 2 nghĩa khác nhau. Vì vậy, bạn nên chú ý đặt dấu phẩy để người đọc hiểu rõ ý bạn muốn truyền tải.

? Dấu phẩy đứng sau Conjunctive Adverb

Các conjunctive adverb như nevertheless, however, therefore, nonetheless, even so , first , second, finally, on the one hand, on the other hand, by contrast, on the contrary …

VD:

· The bank robber dodged the bullet; however, Joey was shot seventeen times in the tibia.

· Susan appreciated the flowers; nevertheless, a Corvette would be a finer gift.

? Dùng trong câu mệnh đề quan hệ không xác định

Đối với câu có mệnh đề quan hệ xác định bổ nghĩa cho danh từ đi trước nó, thì ta thêm dấu phẩy giữa mệnh đề quan hệ và danh từ mà nó bổ nghĩa. Để phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và không xác định, các bạn có thể xem thêm ở đây.

VD:

· I have lost my Oxford English Dictionary, which my mother gave me five years ago.

· That boy, who is smiling at you, is my friend.

Đặc biệt, khi “which” được sử dụng để thay thế một mệnh đề, thì bạn cũng thêm dấu phẩy giữa hai mệnh đề đó.

VD:

· She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

? Dùng để bổ sung thông tin phụ cho một danh từ

Khi trong câu có một cụm trạng từ bổ sung thêm nghĩa phụ cho danh từ trước đó thì phải ngăn cách cụm từ này với các thành phần khác trong câu.

VD:

· Game online is attractive to youth nowadays, especially to students who aren’t much interested in studying.

2. Dấu chấm phẩy – cách dùng dấu câu đúng trong ielts writing

? Đứng trước Conjunctive Adverb

Như đã giới thiệu về conjunctive adverb, dấu chấm phẩy được sử dụng đằng trước những từ này để chia rẽ 2 câu.

Dấu chấm phẩy có chức năng giống chức năng của dấu chấm, dùng để tách 2 mệnh đề độc lập về ngữ pháp nhưng có liên quan với nhau về nghĩa.

VD:

The gods thundered in the heavens; furthermore, the mortals below cowered in fear.

Some people work best in the mornings; however, others do better in the evenings.

3. Dấu hai chấm – cách dùng dấu câu đúng trong ielts writing

? Dùng để giải thích

Dấu hai chấm thường dùng để giải thích hay bổ sung thêm thông tin.

VD:

· We decided not to go on holiday: we had too little money.

· Writing an assignment is not easy: to begin with, you have to do a lot of research.

· A woman: without her, man is nothing.

? Dùng để liệt kê

Dấu hai chấm dùng để đánh dấu phần liệt kê có trong câu.

VD: Buy these things: a packet of peanuts, two loaves of bread and a kilogram of steak.

Tác giả: Kieu Hong

Nguồn: Xem tại đây

Nguồn: Tự học PTE-IELTS 9.0

Quản trị bởi elsaspeak.vn

————————————————
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC, VUI LÒNG LIÊN HỆ
Ban Admin Tự học IELTS 9.0
Messenger/Nhắn tin : m.me/tuhocielts9
Email : contactielts9@gmail.com
Group: https://www.facebook.com/groups/tuhocielts9
Page: https://www.facebook.com/tuhocielts9

Facebook
Twitter
LinkedIn

Linguix - Trợ lý viết trên nền tảng trí tuệ nhân tạo

Công cụ giúp bạn tăng tốc độ viết nhanh hơn và chính xác hơn bằng cách kiểm tra ngữ pháp, cung cấp cho bạn các đề xuất phù hợp dựa trên ngữ cảnh, Linguix làm cho câu của bạn trở nên rõ ràng, trôi chảy và chính xác!

Có thể bạn sẽ thích