5 cách paraphrase trong IELTS bạn có thể dùng

1 – Cách paraphrase trong ielts: Từ đồng nghĩa

Cách pharaphrase trong ielts phổ biến chính là sử dụng từ đồng nghĩa như dưới đây

• Cost = expense = price

• Address = Combat = Tackle

• Percentage = proportion

• Number = quantity

• in spite of = despite

• Residents = Locals = Dwellers

• Rich = Affluent

• Popular = Prevalent

Trong writing task 1:

Câu gốc: The bar chart compares the cost of an average house in five major cities over a period of 13 years from 1989.

Compares = shows information about

The cost of the average house = house prices

A period of 13 years = a 13-year period

Câu paraphrase: The bar chart shows information about house prices in five major cities over a 13-year period from 1989.

Trong writing task 2:

Câu gốc: Both punishments and a number of ways can be used to promote better driving habits

A number of ways = a range of measures = a range of methods

Câu paraphrase: Both punishments and a range of measures can be used to promote better driving habits

2 – Cách paraphrase trong ielts: Cấu trúc bị động

Nếu người ta cho câu chủ động thì bạn biến thành câu bị động hoặc ngược lại. Tuy nhiên Linh cũng không khuyến khích sử dụng câu bị động quá nhiều trong 1 bài viết, hầu hết 1 bài sẽ thường được sử dụng câu chủ động

Câu gốc: For example, the government should spend money on education, healthcare, infrastructure and security

Spend money => tobe spent on ( ngoài ra có thể dùng phương pháp thay thế từ đồng nghĩa, như là allocate for, invest in)

Money = national budget/ state budget

Câu paraphrase: For example, state budgets need to be spent on education, healthcare, infrastructure and security.

Nếu đơn giản sử dụng cách thay đổi từ đồng nghĩa thì câu sẽ như sau:

Câu paraphrase: For example, the government should allocate national budgets on education, healthcare, infrastructure and security

3 – Cách paraphrase trong ielts: Đổi dạng từ

Với cách này, chúng ta có thể đổi từ danh từ sang động từ, tính từ tuỳ thuộc vào các collocation hoặc cụm từ mà chúng ta biết.

Câu gốc: In the long term, this would affect our cultural heritage.
Affect có danh từ đồng nghĩa là impact, để rõ nghĩa chúng ta có thể thêm tính từ vào trước danh từ.
Negative = adverse
Collocation hay sử dụng: exert a negative impact on st = have a negative impact on st
Câu paraphrase: In the long term, this would exert an extremely negative impact on our cultural heritage.
Câu paraphrase: In the long term, this would exert an adverse impact to our cultural heritage.

Câu gốc: On the other hand, some people argue that museums should focus on education.
Câu paraphrase: On the other hand, some people argue that museums should stay focused on education.

4 – Cách paraphrase trong ielts: Dùng chủ ngữ giả

Linh đã từng viết 1 bài cách đây mấy ngày về việc sử dụng chủ ngữ giả. Bạn có thể tìm đọc lại bài này .

cách paraphrase trong ielts - chủ ngữ giả

5 – Cách paraphrase trong ielts: Thay đổi trật tự từ

Đổi vị trí của từ cũng là 1 cách trong số các cách giúp cho câu văn tốt hơn. 1 trong những cách rất đơn giản là thay đổi vị trí của từ nối.

Câu gốc: Another reason for this opinion is that artists do a job like any other professional; therefore, they should earn their own money by selling their work.Therefore (và các từ nối khác) có thể lùi ra sau chủ ngữ được, đây là 1 cách hành văn rất học thuật nhé.

Câu paraphrase: Another reason for this opinion is that artists do a job like any other professional, and they should therefore earn their own money by selling their work.1 bài viết rất dài và học thuật, hi vọng rằng nó thực sự có giá trị với các bạn nhé ^^

Tác giả: Trần Tố Linh

Nguồn: Xem tại đây

Nguồn: Tự học PTE-IELTS 9.0

Quản trị bởi elsaspeak.vn

————————————————
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC, VUI LÒNG LIÊN HỆ
Ban Admin Tự học IELTS 9.0
Messenger/Nhắn tin : m.me/tuhocielts9
Email : contactielts9@gmail.com
Group: https://www.facebook.com/groups/tuhocielts9
Page: https://www.facebook.com/tuhocielts9

Facebook
Twitter
LinkedIn

ELSA SPEAK

Ứng dụng học nói tiếng Anh

chuẩn bản xứ tốt nhất thế giới

250.000 + đánh giá
4.8/5

Tặng thêm tài khoản 

Study Phim 1-2 năm

Chỉ có tại Elsaspeak.vn

Có thể bạn sẽ thích