4 lỗi cần tránh trong IELTS Writing để đạt 7.0+

1. PHÂN BIỆT UNCOUNTABLE/COUNTABLE NOUNS

Để đạt 7.0+, lỗi cần tránh trong ielts writing tiếp theo để đạt 7.0+ là phân biệt uncountable/countable nouns.

Dưới đây mình sẽ liệt kê một số uncountable nouns mà nhiều bạn hay viết lầm thành countable nouns.

❌ Hay sai: an advice/advices, an information/informations, a news/news

✅ Sửa lại: a piece/some + advice/information/news

2. KHẮC PHỤC STRINGY SENTENCES

Để đạt 7.0+ thì câu cú bạn viết phải hỗn hợp giữa câu đơn và câu phức. Hậu quả là người đọc phải mất rất lâu để hiểu hoặc câu đó sai hoàn toàn về ngữ pháp. Để phòng tránh việc này, một đoạn bạn nên có 1-2 câu phức và nếu bạn thấy câu dài quá thì nên tách nó ra 2 câu riêng lẻ.

Ví dụ:

❌ Parents find caring for their children to be much more exhausting than the work they do for pay, however, they find much more meaning in the time they spend with their children than in the time they spend at work.

✅ Parents find caring for their children to be much more exhausting than the work they do for pay. However, they find much more meaning in the time they spend with their children than in the time they spend at work.

3. KHÔNG SỬ DỤNG ‘BUT’ ĐẦU CÂU

Trong văn viết học thuật bạn không nên sử dụng ‘but’ ở đầu câu. Bạn có thể thay thế bằng những từ học thuật hơn như although hoặc however.

Ví dụ:

❌ The international community has been exploring the possibility of establishing a mechanism for global oversight when it comes to our engagement with outer space. But it might be a good idea, the question of how to set it up and make it enforceable is incredibly complicated.

The international community has been exploring the possibility of establishing a mechanism for global oversight when it comes to our engagement with outer space. Although it might be a good idea, the question of how to set it up and make it enforceable is incredibly complicated.

4. NÓI KHÔNG VỚI VERY + STRONG ADJECTIVES

Mục đích dùng very trước tính từ là để làm cho tính từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu tính từ đó nghĩa đã cực mạnh rồi thì bạn không cần dùng thêm very. Vì nếu dùng sẽ thì nghĩa cụm câu/câu của bạn sẽ bị thừa. Bạn có thể google từ khoá “strong adjectives” để tìm những danh sách tính từ không cần dùng very.

Ví dụ:

❌ VERY ENORMOUS, VERY BRILLIANT

✅ ENORMOUS, BRILLIANT

Tác giả: David Tran

Nguồn: Xem tại đây

——————————–
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC, VUI LÒNG LIÊN HỆ
Ban Admin Tự học IELTS 9.0
Messenger/Nhắn tin : m.me/tuhocielts9
Email : contactielts9@gmail.com
Group: https://www.facebook.com/groups/tuhocielts9
Page: https://www.facebook.com/tuhocielts9

Facebook
Twitter
LinkedIn

Linguix - Trợ lý viết trên nền tảng trí tuệ nhân tạo

Công cụ giúp bạn tăng tốc độ viết nhanh hơn và chính xác hơn bằng cách kiểm tra ngữ pháp, cung cấp cho bạn các đề xuất phù hợp dựa trên ngữ cảnh, Linguix làm cho câu của bạn trở nên rõ ràng, trôi chảy và chính xác!

Có thể bạn sẽ thích