Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Elsa Speak

unnamed.png

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY LẠI MẬT KHẨU 

Bước 1: Mở ứng dụng và ấn vào nút Đăng nhập:
GE2Uv1WQO rNGCh8V7zrDDOwydpjy238MwYjaMkhJzcRQMT NyVk CybrV9PV6DN7KJGEy01ylA0ajgHXrIUKHJufzFKb 0f5Ps H1Qu pHzqPYyss4sho8vEvDXP5L6n48Hc9cy

Bước 2: Nhấn vào  “Đăng nhập bằng Email” (Hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn được tạo bằng EMAIL)xLQIDnEuN W3Umyq HzXOu0S1 HuJh7X 1WYoVstOEWro27fmNrA2GRjRiz rIoy2UX02 pw3VnJ63ctlyF8LoXYYKTcyk6i vYEdc TSSsDd6

Bước 3: Nhấn vào nút “Quên mật khẩu” và điền vào địa chỉ email của bạn.

Bước 4: Bạn sẽ nhận được một đường dẫn để thay đổi lại mật khẩu của bạn. Bạn cần phải

  • Kiểm tra hộp thư chính/ hộp thư rác:
UBst FFNANNnEgyo0oJ2AzSXMe SnFTKkhrV457PvjUdw4a86bXJu2SHgtIvpTRsHYEgf9QdHBURTIm8uNHyDK0TdWlA8j3JV
  • Nhấn vào đường dẫn để thay đổi mật khẩu
vyAJu iyZ5b6wLYRLRPLOlv31HZ6Sw7kizxcEFX5DQ4o1S E3G5WcMaQ0r x3QEGZYJiMDujY3pXgHoD5X0da GQajVJkjY8ue
  • Đổi mật khẩu và nhấn SET PASSWORD 1 LẦN
zg6Q1c09i58v4d7s76fL5CPeOrRf9jMBoh3hyN0Nzfc4z14OgHyHALAL3GK
  • Khi mật  khẩu được cập nhật bạn sẽ nhìn thấy màn hình này.
QtZbq35TIHC6zWHU7NlZSyjs8pzz3u8wFBV1Zt5bakNIa9yZBgwx3NF14Nmfyh3MH9PtNbM MJZYnasbqRON0Gmu6euQTJjYbE OgHpE j7TKBbEsGwdm8VcUa1rhNgRCQQG6YPb
  • Nếu bạn thay đổi 1 lần nữa, hệ thống sẽ báo “INVALID LINK”. Bạn cần phải quay lại ứng dụng => Nhân nút “Quên mật khẩu” một lần nữa và vào email để nhấn vào LINK MỚI. Một đường dẫn chỉ có giá trị thay đổi mật khẩu một lần.

Nếu bạn có thêm câu hỏi nào vui lòng liên hệ với chúng tôi nhé.,

Best,

ELSA