Speaking

tu vung ielts speaking chu de appearance
Speaking

Từ vựng tiêu biểu ielts speaking – chủ đề Appearance

Tiếp tục chuỗi các blogs chia sẻ về từ vựng của các chủ đề trong IELTS Speaking, hôm nay bài blog này của NGOC ANH IELTS tiếp tục gửi đến các bạn rất nhiều từ và cụm từ hay về chủ đề Appearance – một chủ đề tuy nhỏ nhưng bổ trợ rất nhiều cho các bài nói thuộc các chủ đề khác nữa nhé!

Xem thêm »