BLOG

5 cách luyện listening tại nhà

Nguồn: Ngoc Anh IELTS Link Web: ngocanhielts.com Tắm tiếng Anh là một trong những cách luyện nghe IELTS hiệu quả nhất Bước đầu tiên của việc luyện

ky nang xu ly so lieu trong writing task 1
IELTS

Kĩ năng xử lý số liệu task 1

Nguồn: Cô Thùy Trang Link Page: Mrs. Trang IELTS 💎 Trong task 1, khi viết bài báo cáo mô tả biểu, nếu bạn chỉ có liệt kê lại

Scroll to Top