Affiliate

ELSA Speak Việt Nam hiện có hai chương trình hợp tác với các đối tác có tiềm năng giới thiệu và phân phối sản phẩm ELSA tới nhiều người, qua hai hình thức :

- Affiliate 

- Đại lý phân phối sản phẩm

Để đăng ký trở thành một đối tác của ELSA Speak, vui lòng gởi email về: contact@elsaspeak.vn

ELSA Speak rất vui hợp tác cùng tất cả các bạn!