Sử dụng Speech Analyzer

Chuẩn hóa bài nói của bạn

Speech Analyzer có gì?

Độc quyền giọng chính chủ 1.1

Thông qua ghi âm trực tiếp
buổi họp, buổi thuyết trình
và bài nói tự do

Phân tích chuyên sâu

Phân tích lỗi sai, từ vựng tích cực, đa dạng từ đồng nghĩa,
từ bổ sung và từ liên kết

Cá nhân hóa

Đề xuất nâng cao
cấu trúc ngữ pháp và từ vựng
bạn đang sử dụng

Dự đoán điểm
chứng chỉ quốc tế

IELTS, TOEFL, TOEIC, PTE, CEFR

Chọn gói Speech Analyzer cho riêng bạn

Speech Analyzer 1 năm

Giá gốc: 4,099,000Đ

2,880,000Đ

Speech Analyzer 3 tháng

Giá gốc: 1,399,000Đ

825,000Đ

Flows thanh toán