rsz 15 phUt bUt phA 9

KHÁM PHÁ SỰ THẬT VỀ CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI DESCRIBE YOUR FAVORITE TV PROGRAM IELTS SPEAKING PART 2

Đề bài:

Describe your favourite TV programme

You should say:

🎯What kind of TV programme it is

🎯How often you watch it.

🎯What the TV programme is about

🎯And explain why you like it

👉Đây là dạng bài rất thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 2, vẫn tuân theo cách trả lời chung của IELTS SPEAKING PART 2 mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn em, đó là bám sát vào 4 câu hỏi trong cue card, 3 câu đầu chỉ nên trả lời 1-2 câu, dành đất để trả lời cho câu cuối (why) sẽ rất dễ để triển khai ý.

👉Ví dụ sau đây, IELTS TUTOR chọn chương trình yêu thích là Người ấy là ai, thì sẽ có 1 số ý để em có thể tham khảo:

📍Nguoi Ay la Ai is a new game show in Vietnam which follows the scenario of Who is Single in Thailand

📍This show is to find Mr. Right for the girls who register to join the show

📍It is a place for LGBTs to come out and to be themselves

📍There are different guests per episode who help the girl by giving them advice to find her Mr.Right

📍In each episode, there are 5 men joining the show for the girl to choose as her parner

👉Các cấu trúc nên học trong bài Describe your favourite TV programme

Well, the TV programme I want to share with you is called….., which is one of the most popular shows these days
IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ cách mở bài chung trong IELTS SPEAKING PART 2, để vào phòng thi em có thể trả lời một cách nhanh nhất, em nhớ đọc kĩ nhé

📍The show currently airs on Friday nights, so I watch this show once a week

📍Regarding the content of this show, basically, …..

📍I enjoy this show for a number of reasons. Firstly, ….

Nguồn: Bấm để xem

__________________________________________________________

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC, VUI LÒNG LIÊN HỆ

Ban Admin Tự học IELTS 9.0

Messenger/Nhắn tin : m.me/tuhocielts9

Email : contactielts9@gmail.com

Group: https://www.facebook.com/groups/tuhocielts9

Page: https://www.facebook.com/tuhocielts9