Chia sẻ kinh nghiệm

WE DON'T TALK "VERY" ANYMORE 04
Chia sẻ kinh nghiệm

We don’t talk “very” anymore!

Nhưng không dùng Very thì nên thay thế bằng từ gì nhỉ ?? Cả nhà cùng ELSA Speak học thêm 4 từ cool ngầu, vẫn đảm

Xem thêm »