BLOG

ky nang xu ly so lieu trong writing task 1
IELTS

Kĩ năng xử lý số liệu task 1

Nguồn: Cô Thùy Trang Link Page: Mrs. Trang IELTS 💎 Trong task 1, khi viết bài báo cáo mô tả biểu, nếu bạn chỉ có liệt kê lại

bi kiep 8.0 writing
IELTS

Bí kíp 8.0 WRITING

Nguồn Bạn Moni Vuong Lần trước mình đã từng post bài chia sẻ Speaking 8.0 và được rất nhiều bạn nhắn tin hỏi kinh nghiệm Writing

Scroll to Top