BLOG

IELTS writing task 2 - cẩm nang xử lý mọi dạng đề
Writing Task 2

IELTS WRITING TASK 2 – CẨM NANG XỬ LÝ MỌI DẠNG ĐỀ (P.1)

Đề bài IELTS Writing Task 2 sẽ yêu cầu bạn viết tối thiểu 250 từ trong vòng 40 phút. Có rất nhiều dạng câu hỏi khác nhau mà bạn có thể gặp phải. Hãy đọc bài viết này để đảm bảo gặp dạng nào mình cũng không sợ nhé.

Scroll to Top