Gọi miễn phí
Gọi miễn phí

BLOG

WE DON'T TALK "VERY" ANYMORE 04
Bài viết

We don’t talk “very” anymore!

Nhưng không dùng Very thì nên thay thế bằng từ gì nhỉ 🤔? Cả nhà cùng ELSA Speak học thêm 4 từ cool ngầu, vẫn đảm

Scroll to Top