7 chìa khóa công phá mọi dạng đề IELTS Writing task 2

I. Opinion Based Essay trong IELTS WRITING

ielts writing task 1 1

?Đây là một trong những dạng phổ biến nhất trong bài thi IELTS WRITING Task 2, bạn sẽ được cho biết 2 ý kiến và bạn cần phải cho biết bạn đồng ý với ý kiến nào. Ví dụ:

Some people think that using animals for food and transportation should be completely banned. On the other hand, other people believe that using animals for meat and experiments is fair. Discuss both the views and give your own opinion.

?Hãy chú ý khi đề bài yêu cầu bạn phải nói về cả hai ý kiến, nếu chỉ nói về ý bạn support và bỏ qua hoàn toàn ý còn lại, bạn sẽ mất điểm. Cho dù đề bài không yêu cầu thì bạn cũng nên nói về cả hai ý vì như vậy thì dễ nghĩ ra ý tưởng hơn nhiều. Dàn bài cho dạng này của bạn nên như sau:

?Mở bài: Nêu cả hai opinions (chú ý paraphrase đề bài), nói rằng nhiều người đang tranh cãi

?Thân bài: Bạn nên có khoảng 3-4 đoạn, bạn có thể chọn nói nhiều về một opinion hơn (opinion mà bạn support).
Đoạn 1: Nêu first idea support opinion 1 + 2 câu mở rộng idea đó
Đoạn 2: Nêu second idea support opinion 1 + 2 câu mở rộng idea đó
Đoạn 3: Nêu first idea support opinion 2 + 2 câu mở rộng idea đó
Đoạn 4: Nêu second idea support opinion 2 + 2 câu mở rộng idea đó

?Kết bài: Conclude rằng bạn chọn opinion nào, vì sao (nhớ paraphase các supporting idea đã nêu lên ở trên)

II. Agree/Disagree Essay

?Một dạng đề IELTS WRITING Task 2 khác khá tương tự với opinion based là bạn sẽ được cho một statement, và bạn cần giải thích xem mình đồng ý hay bất đồng với statement đó. Bạn cũng có thể đứng ở giữa, partially agree và partially disagree. Nếu chọn đứng ở giữa, bạn cần phải viết thật rõ ràng xem mình đồng ý với phần nào, không đồng ý với phần nào. Đừng để giám khảo cảm thấy mình đang ba phải, không thể chọn được, ý nào cũng muốn theo. Đề bài yêu cầu bạn phải chọn nên nếu không chọn và có được một ý kiến rõ ràng tức là bạn đã không hoàn thành yêu cầu đó. Việc chọn rằng bạn đứng giữa, hay đứng một bên phụ thuộc khá nhiều vào câu hỏi của đề. Ví dụ, nếu đề hỏi:

?Crime rate has increased with the advancement of technology. Do you agree or disagree on this view?

?Bạn nên viết rõ rằng bạn đứng về bên nào hơn, đồng ý hay không đồng ý. Cách viết như sau:

?Mở bài: Nói rằng có một chủ đề đang gây tranh cãi gần đây (nhớ paraphrase đề bài), nói rằng bạn đồng ý/không đồng ý vì 3 lý do, Bạn có thể mô tả ngắn gọn ba ý trong phần mở bài nếu muốn, nó sẽ giúp người đọc dễ follow bài của bạn hơn vì họ đã expect được bạn chuẩn bị nói về những vấn đề gì. Để làm như vậy bạn cần đảm bảo bạn có nhiều cách để paraphrase 3 ý này, mình bạn sẽ phải nói về chúng nhiều lần nữa mà không nên lặp lại cấu trúc/từ vựng đã dùng.

?Thân bài:
Đoạn 1: Nêu ý 1 + 2 câu support ý 1
Đoạn 2: Nêu ý 2 + 2 câu support ý 2
Đoạn 3: Nêu ý 3 + 2 câu support ý 3

?Kết bài: Kết luận vì những ý nêu trên (có thể mention lại cả 3 ý nếu muốn), bạn đồng ý/không đồng ý với statement

?Còn nếu đề hỏi:

?When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree?

?Bạn nên viết rằng mình đồng ý một phần, không đồng ý một phần. Chú ý khi đề bài hỏi là “to what extent”, thường statement sẽ có ý khá hoang đường làm bạn khó phủ nhận hoàn toàn hoặc khẳng định hoàn toàn. Cách viết cho dạng đề này như sau:

?Mở bài: Nói rằng có một chủ đề đang gây tranh cãi gần đây (nhớ paraphrase đề bài). Nêu lên opinion của bạn (tuy rằng bạn đồng ý với phần này, nhưng lại không đồng ý với phần kia)

?Thân bài:
?Đoạn 1: Nói về phần bạn đồng ý. Supporting idea thứ nhất + 2 câu mở rộng idea. Supporting idea thứ hai + 2 câu mở rộng idea
?Đoạn 2: Nói về phần bạn không đồng ý. Supporting idea thứ nhất + 2 câu mở rộng idea. Supporting idea thứ hai + 2 câu mở rộng idea

?Kết bài: Kết luận rằng bạn đồng ý với phần này, nhưng lại không đồng ý với phần kia (Nhớ paraphrase)

III. Two Parts Essay

?Đối với dạng câu hỏi này trong IELTS WRITING, bạn sẽ nhận được một đề với hai câu hỏi độc lập và bạn phải trả lời cả hai câu. Ví dụ:

Many children have become habitual about excessively using mobile applications day and night. Why do you think this is so? What parents can do to avoid this situation declining further?

? Bạn có thể thấy dạng đề này thường gồm 3 phần, một cái lead-in statement, câu hỏi thứ nhất rồi đến câu hỏi thứ hai. Đôi khi dạng đề two parts essay khá gần với dạng cause and effect, cause and solution, problem and solution. Ví dụ như đề mẫu phía trên có một câu hỏi cause và một câu hỏi về solution. Tuy nhiên không phải lúc nào trường hợp này cũng xảy ra trong IELTS WRITING. Two parts essay có thể mở rộng hơn nhiều so với chỉ hỏi về cause, effect hay solution. Bạn hãy tham khảo một số đề dưới đây:

?In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?

?Happiness if often considered difficult to define. Why is this? What factors determine happiness?
?Success is often measured by wealth and material possessions. Do you think wealth is the best measure of success? What makes a successful person?

?Để xử lý dạng đề này, bạn hãy dùng mẫu sau đây:

?Mở bài

?Đoạn 1: Paraphrase lead-in statement. Tóm tắt câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Tóm tắt câu trả lời cho câu hỏi thứ hai (Nếu đây là một câu hỏi có-không, hãy trả lời luôn. Nếu đây là một câu hỏi liệt kê, bạn có thể nói vắn tắt về các ý của mình, hoặc nói chung chung như some people are more hard working due to several reasons rồi nói liệt kê các ý ở thân bài sau. Chú ý rằng đề two parts essay thường là các câu trực tiếp và đầy đủ, cực kì dễ bị lười và chép lại nguyên câu này để trả lời mà không paraphrase nhé. Ví dụ như: I believe that it is always a good thing to work hard, factors that determind happiness are…, I think that wealth is the best measure of success)

?Thân bài
?Đoạn 2: Trả lời câu hỏi thứ nhất + 2-3 ý support
?Đoạn 3: Trả lời câu hỏi thứ hao + 2-3 ý support

?Kết bài
?Đoạn 4: Tóm tắt 2 câu trả lời

IV. Compare and Contrast Essay

?Đây là dạng đề trong IELTS WRITING mà bạn phải so sách hai sự vật, sự việc với nhau, chỉ ra các điểm giống và/hoặc khác nhau. Thường dạng đề này sẽ yêu cầu bạn so sánh hai thứ và chọn ra một thứ tốt hơn, ví dụ:

?Some people think that learning online is more efficient. However, according to some other people, studying from books is still the preferred method. Which is the better method of learning out of the two?
?Distance education is gaining popularity day by day and more students are enrolling through distance mode than full-time course in colleges. Make comparison of distance education and full-time course to find which is better and why.
?Some people want to live in a house while others prefer living in an apartment. Does living in a house bring more advantages than living in an apartment?

?Để nói rằng sự vật A tốt hơn sự vật B, bạn có thể nêu lên ưu điểm của sự vật A hoặc nhược điểm của sự vật B. Cấu trúc bài nên như sau:

?Mở bài:
?Đoạn 1: Nói rằng có hai sự vật/có hai phương tiện/hai cách thức theo đầu bài cho, có người chọn A, có người chọn B. Nói rằng bài luận này sẽ so sánh hai sự vật.
?Thân bài:
?Đoạn 2: Nói ưu điểm 1 của sự vật A + 2 câu mở rộng
?Đoạn 3: Nói ưu điểm 2 của sự vật A + 2 câu mở rộng
?Đoạn 4: Nói nhược điểm của sự vật B + 2 câu mở rộng
?Kết bài:
?Đoạn 5: Kết luận rằng trong 2 sự vật, cái nào là tốt hơn, vì những lý do kể trên.

V. Problems and Solutions Essay

?So với các dạng đề đã được nhắc đến trong phần trước trong trong IELTS WRITING, dạng problem and solution khá là straight forward, bạn phải nêu lên các vấn đề liên quan đến một sự việc và cách giải quyết nó. Ví dụ:

?The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest?

?Cấu trúc bài như sau:

?Mở bài:
?Đoạn 1: Nói về sự việc (chú ý paraphrase). Nói rằng sự việc này gây ra hai vấn đề (có thể tóm tắt luôn ở phần mở bài hoặc chỉ nói chung chung, liệt kê ở thân bài sau). Nói rằng có hai cách giải quyết (có thể tóm tắt luôn ở phần mở bài hoặc chỉ nói chung chung, liệt kê ở thân bài sau)
?Thân bài:
?Đoạn 2: Vấn đề 1 + 2 câu mở rộng. Vấn đề 2 + 2 câu mở rộng
?Đoạn 3: Cách giải quyết 1 + 2 câu mở rộng. Cách giải quyết + 2 câu mở rộng
?Kết bài:

?Đoạn 4: Tóm tắt 2 vấn đề + 2 cách giải quyết nói trên. (Nếu đã hết ý tưởng hoặc từ vựng về cách paraphrase, bạn có thể viết chung chung kiểu việc này có vấn đề nhưng cũng có thể giải quyết chứ không cần kể chi tiết ra, ví dụ như sau: To conclude, the internet is an amazing technological innovation that has transformed people’s lives, but not without negative impacts. However, with the right action by individuals, governments and businesses, it can be made a safe place for everyone).

?Do đề bài hỏi về problem and solution, bạn sẽ phải lặp lại từ problem và từ solution rất nhiều lần. Hãy đảm bảo rằng mình có nhiều từ vựng để paraphrase nhé.

VI. Causes and Solutions Essay

?Dạng đề này cũng rất tương cũng rất tương tự problem and solution, nhưng không phải nêu vấn đề và cách giải quyết mà là nguyên nhân và cách giải quyết. Ví dụ:

?Pollution has drastically increased with more and more people switching to personal vehicles. What are the causes of pollution? Discuss the solutions to overcome the problem of pollution.

?Dàn ý như sau:
?Mở bài:
?Đoạn 1: Nói về sự việc. Nói rằng có hai nguyên nhân chính. Nói rằng sự việc này có thể được giải quyết bằng hai cách
?Thân bài:
?Đoạn 2: Nguyên nhân 1 + 2 câu mở rộng. Nguyên nhân 2 + 2 câu mở rộng
?Đoạn 3: Cách giải quyết 1 + 2 câu mở rộng. Cách giải quyết + 2 câu mở rộng
?Kết bài: Paraphrase phần mở bài
?Tương tự như trên, hãy đảm bảo bạn có nhiều từ vựng để paraphrase từ cause và từ solution.

VII. Advantages and Disadvantages Essay

?Dạng đề cuối cùng mình muốn nói tới là dạng đề nói về điểm mạnh và điểm yếu của một sự vật/sự việc. Đôi khi đề bài chỉ hỏi về điểm mạnh, chỉ về điểm yếu hoặc hỏi cả hai. Bạn cần chú ý đọc thật ký đề để làm đúng yêu câu, đừng chỉ discuss một phía khi đề bài hỏi hai phía và ngược lại. Đề bài ví dụ:

?Online payment is increasingly becoming the most preferred method of payment than cash or other payment methods. What are the advantages of making online payment? What are its disadvantages?

?Nếu đề bài chỉ hỏi về một phía, ví dụ hỏi về điểm mạnh, hãy cấu trúc bài như sau:

?Mở bài:
?Đoạn 1: Nói về sự vật/sự việc. Nói rằng nó có 3 điểm mạnh
?Thân bài:
?Đoạn 2: Nói về điểm mạnh 1 + 2 ý support
?Đoạn 3: Nói về điểm mạnh 2 + 2 ý support
?Đoạn 4: Nói về điểm mạnh 3 + 2 ý support
?Kết bài:
?Đoạn 5: Paraphrase mở bài
?Nếu đề bài hỏi về hai phía, hãy cấu trúc bài như sau:
?Mở bài:
?Đoạn 1: Nói về sự vật/sự việc. Nói rằng nó có một số điểm mạnh và điểm yếu
?Thân bài:
?Đoạn 2: Nói về điểm mạnh 1 + 2 ý support. Nói về điểm mạnh 2 + 2 ý support
?Đoạn 3: Nói về điểm yếu 1 + 2 ý support. Nói về điểm yếu 2 + 2 ý support
?Kết bài:

?Đoạn 4: Paraphrase mở bài
?Tuy nhiên, các cấu trúc trên dùng cho trường hợp đề bài chỉ hỏi về điểm mạnh và điểm yếu. Đôi khi đề bài sẽ yêu cầu bạn phải lựa chọn nữa, thường sẽ cái hai cách hỏi: Do the advantages of this outweigh the disadvantages hoặc Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion. Đối với các đề này, ở kết bài bạn phải kết luận xem sự vật/sự việc này mang lại lợi ích hay bất lợi hơn nhé.

?Chúc các bạn đọc và có nhiều niềm vui.?

75521822 10157207716356501 2978016321729462272 n 1

Tác giả: Y Nhu Nguyen

Nguồn: Bấm để xem

Nguồn: Tự học PTE-IELTS 9.0

Quản trị bởi elsaspeak.vn

__________________________________________________________

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC, VUI LÒNG LIÊN HỆ

Ban Admin Tự học IELTS 9.0

Messenger/Nhắn tin : m.me/tuhocielts9

Email : contactielts9@gmail.com

Group: https://www.facebook.com/groups/tuhocielts9

Page: https://www.facebook.com/tuhocielts9

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ELSA SPEAK

Ứng dụng học nói tiếng Anh

chuẩn bản xứ tốt nhất thế giới

250.000 + đánh giá
4.8/5

Tặng thêm tài khoản 

Study Phim 1-2 năm

Chỉ có tại Elsaspeak.vn

Có thể bạn sẽ thích

listening
IELTS Skills

Listening 0.0 – thang bay từ mất gốc

Listening vẫn luôn là nỗi ám ảnh ghê gớm với các bạn mới bắt đầu với IELTS. Mình cũng vậy, thời gian đầu hoàn toàn ngơ ngác, chỉ nghe được mỗi đến đoạn “Now turn to section 1”, còn sau đó là toàn những cái gì bùng bùng, ù ù, không thể định nghĩa được.

Xem thêm »